مرکز شبانه روزی دارالایتام کوثر

این دارالایتام درتاریخ80/05/01 با هدف ساماندهی فرزندان ایتام و بدسرپرست تاسیس گردید. این مجموعه شامل 3 مرکز شبانه روزی کوثر، یاس و مریم می باشد . مرکز کوثر دختران 7 تا 12 سال ، مرکز مریم دختران 7 تا 12 سال و در مرکز یاس دختران استثنائی بالای 14 سال نگهداری میشود. از ابتدای تاسیس این دارالایتام 85 فرزند پذیرش شده اند که 53 نفر از آنها به واسطه ی ازدواج و یا از طریق دادن مشاوره و آماده سازی خانواده جهت فراهم آمدن محیط آن برای بازگشت فرزندان به آغوششان ترخیص گشته اند. برنامه ها و فعالیت های فرهنگی که این مؤسسه برای فرزندان ترتیب داده است شامل آموزش قرآن کریم ازجمله حفظ و روخوانی و شرح احکام ، تشویق گروه های موفق شرکت کننده در کلاسها به وسیله ی برنامه های تفریحی و گردشی، تقویت حس مسئولیت پذیری در فرزندان و همچنین برگزاری کلاسهای هنری نقاشی ،طراحی ، بافتنی و شطرنج به صورت خصوصی درون خود مؤسسه .

مؤسسه ی کوثر دارای فعالیت های درمانی نیز می باشد که در آن کلیه ی فرزندان توسط روانشناس متخصص اعصاب و روان چکاب کامل شده اند.