• يکشنبه 28 خرداد 1396

پخش غذای گرم بین نیازمندان پایگاه اجتماعی شیخ آباد- موسسه خیریه حضرت ابوالفضل ع