• شنبه 31 تير 1396

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در بوستان نرگس

به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و و ارائه مشاوره فردی ، موسسه خیریه حضرت ابوالفضل ع با همکاری اورژانس اجتماعی اقدام به برگزاری برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در بوستان نرگس نموده و همچنین با اجرای تئاتر خیابانی و توزیع بروشورهای پایگاه خدمات اجتماعی، قدمی در رفع این معظلات برداشتند.