• شنبه 30 دي 1396

اجتماع بزرگ بانوان زینبی به همت خیریه حضرت ابوالفضل برگزار میگردد

زمان: سه شنبه 3 بهمن ماه 96 ساعت 9:30 صبح

آدرس : خیابان امام زاده ابراهیم بین کوچه 51 و 53 کتابخانه مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام