• شنبه 12 اسفند 1396

غرفه صنایع دستی خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در مجتمع خورشید قم

این غرفه شامل نمونه هایی از گل، کیف، شبه قالی و ... می باشد که علاقمندان میتوانند 10 اسفند 96 الی 15 فروردین 97 جهت بازدید و خرید مراجعه نمایند.