• چهار شنبه 24 آذر 1395

فضاسازی دارایتام کوثر با گل های طبیعی

 

با فرا رسیدن سال نو و بهار طبیعت ،مسئولین دارالایتام کوثر - وابسته به موسسه خیریه حضرت ابوالفضل ع در یک اقدامی زیبا اقدام به فضاسازی این مرکز با گلهای طبیعی کردند