بازدید کارشناسان بهزیستی از پایگاه شماره 4 خیریه حضرت ابوالفضل ع
2017-09-23 10:03:23 3

بازديد مدير كل دفتر اسيب ديدگان خانم دكتر درخشان نيا به همراه معاون دفتر وكارشناسان بهزیستی كشورومدير كل از پايگاه شماره چهار

مدير كل دفتر اسيب ديدگان خانم دكتر درخشان نيا به همراه معاون دفتر وكارشناسان بهزیستی كشورومدير كل روز 30 شهریور ماه از پایگاه خدمات اجتماعی شماره چهار موسسه خیریه حضرت ابوالفضل ع بازدید بعمل آوردند

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به موسسه خیریه حضرت ابوالفضل علیه السلام می باشد.