ساير بخش ها
شماره حساب ها 
 •  شماره حساب جهت همیاری نیکوکاران محترم

   کارت بانک توسعه تعاون
  ۵۰۲۹۰۸۱۰۲۱۴۸۰۹۶۳

   حساب بانک توسعه تعاون
  ۲۶۰۲-۳۱۴-۱۸۵۵۵۷۳-۱

  شبا بانک توسعه تعاون
  ۲۶۰۲۲۰۲۶۰۲۰۳۱۴۱۸۵۵۵۷۳۰۰۱

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به موسسه خیریه حضرت ابوالفضل علیه السلام می باشد.